Separacje

SEPARACJE

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Separacje 

Separacja to obecna już od ponad 20 lat w polskim prawodawstwie instytucja prawna pozwalająca na odseparowanie się małżonków, którzy nie chcą zdecydować się na rozwód. Choć z założenia jest ona tymczasowa, to nie ma żadnych ograniczeń co do długości jej trwania. Separacja małżeńska często stwarza okazję do „odpoczęcia od siebie” i próbę odbudowy nadszarpniętych więzi, a kiedy indziej jest substytutem rozwodu. Czym właściwie się od niego różni? Jak ją uzyskać?

Czym jest separacja?

Małżonkowie, których relacja nie układa się zbyt dobrze, coraz częściej decydują się na separację. Kiedy partnerzy nie mieszkają już ze sobą lub mieszkają, ale pożycie małżeńskie ustało i każde z nich prowadzi własne życie, mówimy o stanie określanym jako separacja faktyczna. Nie jest ona uregulowana w żaden sposób przepisami, nie zwalnia małżonków z ciążących na nich w świetle prawa obowiązków, lecz jest to moment, w którym relatywnie łatwiej jest naprawić nadszarpnięte więzi. Separacja faktyczna jest warunkiem koniecznym do orzeczenia wiążącej separacji prawnej.

Każda ze stron ma prawo złożyć wniosek o separację, co skutkuje rozpoczęciem postępowania sądowego. W jego trakcie Sąd upewnia się, czy nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego – czyli więzi łączącej małżonków pod względem emocjonalnym, fizycznym i materialnym. Być może nadal mieszkają w jednym mieszkaniu, ale w istocie każde z nich żyje „na własną rękę”, co przejawia się brakiem współżycia, wspólnego spędzania czasu czy gospodarowania zarabianymi środkami.

Formalne skutki separacji są bardzo zbliżone do skutków rozwodu, m.in. w zakresie spoczywających na małżonkach obowiązków. Najważniejsze z nich to:

  • ustanie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami,
  • brak domniemania, że ojcem dziecka urodzonego podczas separacji jest mąż,
  • pozbawienie praw do dziedziczenia ustawowego.
Jeśli Sąd stwierdzi, że separacja naruszyłaby dobro małoletnich dzieci lub byłaby ona niezgodna z zasadami współżycia społecznego (np. z powodu ciężkiej choroby jednego z małżonków), to powstrzyma się z wydaniem orzeczenia o separacji – to jedyne dwie sytuacje, w których może zdecydować się na ten krok. Centrum Psychologiczne i Prawne “Między Nami” – uzyskaj profesjonalną pomoc Zwracając się do naszego Centrum, możesz liczyć nie tylko na profesjonalną pomoc adwokata w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu prowadzącego do separacji. Zajmujemy się również wielopłaszczyznową i kompleksową pomocą w rozwiązywaniu trudności i problemów, uniemożliwiających dalsze pożycie. Dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu psychologii, seksuologii, pedagogiki, psychiatrii i psychoterapii pomogliśmy uratować już wiele małżeństw i przywrócić małżonkom panującą między nimi więź. Zapraszamy do kontaktu również Ciebie – jesteśmy przekonani, że wspólnie znajdziemy najlepsze wyjście z sytuacji.

Orzeczenie separacji możliwe jest z inicjatywy wyłącznie jednego z małżonków, w toku postępowania sąd będzie badał, czy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia to stan polegający na ustaniu więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami. Nie jest konieczna sytuacja, aby małżonkowie mieszkali osobno – mogą w dalszym ciągu pozostawać pod wspólnym dachem, ale ustała między nimi więź duchowa – emocjonalna, nie współżyją ze sobą, więź gospodarcza jest również mocno nadszarpnięta. W odróżnieniu od rozwodu – stan ten nie musi być trwały, zatem małżonkowie nie muszą pozostawać w przekonaniu, że nigdy do siebie nie wrócą.

Separacja stanowi alternatywę dla małżonków, którzy z różnych powodów, np. religijnych, nie chcą orzeczenia rozwodu albo dla małżonków, których rozpad pożycia nie zostałby uznany przez Sąd za trwały. Skutki separacji, poza ustaniem małżeństwa, zbliżone są do skutków rozwodu, natomiast może ona spełnić rolę paliatywną, stanowiąc etap przejściowy do nawiązania przez małżonków zerwanych więzi.

Najważniejsze skutki separacji to:

  • między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa,
  • odsunięcie od dziedziczenia ustawowego,
  • uchylenie domniemania, że dziecko urodzone podczas separacji jest dzieckiem męża,
  • wzmianka w akcie małżeństwa.

Co ważne, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, Sąd orzeka separację.

Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Orzeczenie ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, jednak małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.

Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Na nas zawsze możesz liczyć...

Zadzwoń i umów się na poradę - 667 70 70 62

Poznaj naszych prawników

Michał
Leśnicki

Pomogę w napisaniu pozwu o separację a także udzielę wsparcia w przypadku chęci jej zniesienia.

Edyta
Dołęgowska-Leśnicka

Pomogę w napisaniu pozwu o separację a także udzielę wsparcia w przypadku chęci jej zniesienia.