Psycholog - Anna Kuryłowicz

Moja przygoda z psychologią zaczęła się w 1992r., kiedy dostałam się na studia na wydziale psychologii UMCS w Lublinie. Ukończyłam je w 1997r. Pracę dyplomową pisałam na temat ,,zbieżności  i rozbieżności percepcyjnych w rodzinie a subiektywne poczucie szczęścia małżeńskiego”.

Brałam udział w różnych kursach i szkoleniach,  m.in.:  Wprowadzenie do krótkoterminowej terapii poznawczo-behawioralnej problemów adaptacyjnych (Pracownia Stresu Zawodowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi);  Śmierć , żałoba – informowanie, pomoc (Pracownia Psychologiczna dr Maria Robiewicz); Warsztaty szkoleniowe pt. Prowadzenie debriefingu;  Kurs treningu zastępowania agresji (ART) (Instytut Amity); Szkolenie certyfikujące z programu ,,Zatrzymaj się” dotyczące krótkiej interwencji wobec osób z problemem alkoholowym (instytut Amity); Staż kliniczny w oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu SPZZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Mam ponad 20-letnie doświadczenie w zawodzie psychologa. Pracowałam głównie z osobami dorosłymi. Udzielałam porad i konsultacji psychologicznych dotyczących problemów osobistych (np. zaburzenia nastroju, niska samoocena, problemy w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, trudności adaptacyjne, trudności w podejmowaniu decyzji, lęki, fobie, uzależnienia), problemów rodzinnych takich jak np. konflikty rodzinne, kryzysy małżeńskie, zdrada, przemoc rodzinna, żałoba, współuzależnienie, oraz problemów zawodowych, np.: wypalenie zawodowe, mobbing, konflikt z zespołem/kierownikiem (przełożonym). 

W relacji z drugim człowiekiem ważne  są dla mnie szacunek, empatia i zaufanie.

Poza psychologią kocham przyrodę i zwierzęta (te małe i te duże), odpoczywam  spacerując     po lesie, obcując z  naturą.  Lubię czytać książki (szczególnie biografie czy dzienniki), a także  oglądać dobre filmy. Relaksuje mnie słuchanie muzyki i obserwowanie zachowań mojej kotki.

Wsparcie psychologa

Na mnie zawsze możesz liczyć...

Zadzwoń i umów się na poradę

Komentarze o mnie

Pani Anna jest wyjątkowo ciepłą i empatyczną osobą, chodzenie do niej na terapię to czysta przyjemność.
R. S.