Psycholog - Monika Kopciewska

Jestem psychologiem z zamiłowania, dlatego „nie pracuję ani jednego dnia w roku”, gdyż psychologia stanowi moją pasję. W trakcie wykonywania zawodu, staram się dostosowywać tematykę związaną z pogłębianiem zasobów wiedzy do potrzeb osób mnie odwiedzających. Jestem również nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, co pozwala mi w swobodny sposób wchodzić w relacje z młodszym i najmłodszym pokoleniem oraz dostrzegać jego potrzeby. Pracuję z dziećmi i młodzieżą w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej oraz ze spektrum autyzmu lub Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwojowymi (studia podyplomowe na kierunkach autyzm, oligofrenopedagogika).

Aby w pełni zrozumieć wpływ relacji społecznych na nasze życie ukończyłam kierunek Praktyczna Psychologia Społeczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem też socjoterapeutą i Trenerem Umiejętności Społecznych, a także wzięłam udział w szkoleniu: Trening Zastępowania Agresji, dzięki czemu mam możliwość wspomagania osób także w pracy grupowej. Kurs Terapia Poznawczo Behawioralna dzieci i młodzieży oraz szkolenie Elementy Treningu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą, pomagają we współdziałaniu szczególnie podczas pracy indywidualnej. „Zaparcia nawykowe i moczenie” i „Objawy psychosomatyczne dzieci i młodzieży”- wnikliwe spojrzenie na zaburzenia dotykające naszych pociech w obu wspomnianych sferach. Poszerzanie zaplecza edukacyjnego , jak i stałe wykorzystywanie go w interakcji z pacjentami, daje mi możliwość coraz szerszego, uważniejszego oraz analitycznego w całościowej ewaluacji, dostrzegania potrzeb osoby czy rodziny. Najkorzystniejsza jest nauka „między nami”- podczas szczerej relacji i od siebie nawzajem.

Wsparcie psychologa

Na mnie zawsze możesz liczyć...

Zadzwoń i umów się na poradę

Komentarze o mnie