Terapie rodzinne

TERAPIE RODZINNE

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Terapia rodzinna

to forma psychoterapii, której celem jest rozwiązywanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi pomiędzy jej członkami. Służy temu cykl spotkań, w których uczestniczą wszyscy członkowie rodziny i terapeuta prowadzący.

Celem terapii rodzinnej jest pokonanie trudności poprzez wskazanie źródeł problemów, nazwanie ich oraz wspólną pracę nad ich rozwiązaniem. Ta forma wsparcia wykorzystywane jest również do analizy nieporozumień i konfliktów w relacjach między rodzicami a dziećmi w różnym wieku.

Założenia terapii rodzinnej wynikają z teorii, która zakłada że rodzina jest swego rodzaju systemem zamkniętym, a każdy członek rodziny wpływa na ten układ i go współtworzy. Kiedy jeden z członków rodziny ma problemy, ich skutki odczuwają wszyscy, co może przyczyniać się do powstania nieporozumień i konfliktów. Nierozwiązane trudności kumulują się, napięcie i niewypowiedziane negatywne emocje narastają co może uwidaczniać się w zachowaniu dziecka, nastolatka czy rodzica. Brak konfrontacji z problemami i wyjaśnienia ich podłoża i uczuć jakie im towarzyszą negatywnie wpływa na rodzinę i powoduje oddalenie się od siebie ich członków. Może także odbijać się negatywnie w przyszłości, w dorosłym życiu.

Jeżeli samodzielne rozwiązanie kryzysowych sytuacji jest utrudnione lub niemożliwe, terapia rodzinna jest dobrym rozwiązaniem. Terapeuta rodzinny zachowuje neutralność wobec wszystkich członków rodziny. Nie osądza, nie krytykuje. Jego zadaniem jest zdefiniowanie problemu i pomoc w jego pokonaniu.

Terapia rodzinna jest pomocna w przypadku:

– problemów z komunikacją,

– zaburzenia w relacjach domowników,

– częstych kłótni i napięć,

– braku zrozumienia, bliskości i wsparcia,

– konfliktu małżeńskiego,

– problemów wychowawczych,

– dysfunkcji w rodzinie,

– niepokojące zachowania dziecka np. nadpierna nerwowość, dtrach, panika lub nerwowość,

–  zmagania się z trudnym, traumatycznym przeżyciem (np. śmiercią bliskiej osoby, ciężką chorobą. separacją, rozwodem, zmianą miejsca zamieszkania, utratą pracy),

– braku równowagi w kwestii podziału ról i obowiązków.

Należy podkreślić że udział w terapii rodzinnej jest możliwy i ma sens, gdy wszyscy jej członkowie decydują się na nią dobrowolnie i chcą znaleźć przyczyny i rozwiązanie dotykających ich trudności.

Na nas zawsze możesz liczyć...

Zadzwoń i umów się na poradę - 667 70 70 62

Poznaj naszych psychoterapeutów rodzinnych

Ewa Maria
Szuma

Pomogę rodzinom w problemach takich jak: zaburzenia relacji w związku, funkcjonowanie w związku, problemy z komunikacją, radzenie sobie dzieci z emocjami oraz trudnościami w przyswajaniu wiedzy, trudności wychowawcze, fobie szkolne, zaburzenia adaptacyjne.

Joanna
Krasowska

Pomogę rodzinom w problemach takich jak: zaburzenia relacji w związku, funkcjonowanie w związku, problemy z komunikacją, radzenie sobie dzieci z emocjami oraz trudnościami w przyswajaniu wiedzy, trudności wychowawcze, fobie szkolne, zaburzenia adaptacyjne.