Alimenty

alimenty

Co to są alimenty?

Alimenty są to regularne, obligatoryjne świadczenia, najczęściej pieniężne, wypłacane osobie uprawnionej, w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych przez zobowiązanego. Zgodnie z przepisami polskiego prawa (artykuł 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny, czyli zapewnienie dziecku odpowiednich środków utrzymania w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Obowiązek płacenia alimentów ustaje w momencie, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Wysokość alimentów zawsze ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz sytuacji finansowej zobowiązanego. Alimenty najczęściej kojarzone są ze świadczeniem płaconym przez rodziców na rzecz dzieci. Obowiązek alimentacyjny ciąży również na dziadkach i rodzeństwie. Jednak Kodeks rodzinny i opiekuńczy bardzo dokładnie określa, kto może ubiegać się o alimenty. Do grupy tej należą krewni w linii prostej. O alimenty mogą ubiegać się:

 • Dzieci od rodziców,
 • Rodzice od dzieci,
 • Dzieci przysposobione,
 • Małżonkowie rozwiedzeni,
 • Małżonkowie pozostający w separacji,
 • Pasierb od ojczyma lub macochy.

W jaki sposób pomagamy?

Świadczymy kompleksową pomoc z zakresu prawa rodzinnego, przede wszystkim w sprawach o uzyskanie alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem, uregulowanie władzy rodzicielskiej i wiele innych. Pomagamy tym wszystkim, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, a na ich utrzymanie powinni łożyć inni członkowie rodziny. Nasz zespół składający się z psychologów, psychoterapeutów, adwokatów, mediatorów i wielu innych specjalistów z szerokimi i praktycznymi kompetencjami, jest w stanie zapewnić wszystkim potrzebującym wsparcie na najwyższym poziomie.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że udział w rozprawie sądowej, nawet tej o alimenty jest dla wielu osób wydarzeniem bardzo stresującym. Dlatego naszym Klientom jeszcze przed złożeniem pozwu o alimenty, polecamy polubowne załatwienie sprawy. Jeśli dojdzie do ugody, wtedy bez udziału sądu (np. na mocy zawartej umowy cywilnej) osoba zobowiązana do płacenia alimentów dobrowolnie wywiązuje się z tego obowiązku na rzecz osoby uprawnionej. Niewątpliwie jest to najlepsze rozwiązanie.

Nie zawsze jednak udaje się dojść do porozumienia, wtedy konieczne jest wstąpienie na drogę sądową. Aby sąd mógł zasądzić alimenty, należy złożyć pozew oraz dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające opisaną w pozwie sytuację oraz potrzeby wnioskującego. Pozew o alimenty powinien zawierać: dane osobowe i adresowe, kwotę, o jaką się wnioskuje, termin płatności oraz uzasadnienie roszczenia. Należy mieć na uwadze, że wysokość zasądzonych alimentów z czasem można zmienić. O zmianę wysokości zasądzonych alimentów może wystąpić każda ze stron i ubiegać się o: podwyższenia alimentów, zmniejszenia alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Zakres naszych usług

Nasi Klienci objeci kompleksową opieką prawną, zawsze mogą liczyć na nasz profesjonalizm i zaangażowanie, a także dużą wiedzę merytoryczną oraz stały kontakt w trakcie prowadzonej sprawy. W zakres naszych usług wchodzi:

 • profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne,
 • przygotowanie stosownych dokumentów,
 • pomoc w ustaleniu rzeczywistych dochodów zobowiązanego lub uprawnionego do alimentów ,
 • sporządzanie wniosków i pozwów o alimenty,
 • sporządzenie pism o uzyskanie bądź obniżenie alimentów,
 • sporządzenie pism o uzyskanie bądź obniżenie alimentów,
 • uczestnictwo w negocjacjach między stronami,
 • reprezentowanie przed sądem wszystkich instancji,
 • pomoc prawna w egzekucji alimentów.

Zadbaj o swoje szczęście

Czekamy na Ciebie

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00. Umów wizytę telefonicznie 667 707 062 lub napisz biuro@centrummiedzynami.pl, możesz również przesłać wiadomość za pomocą formularza wysyłkowego.
Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na wizytę!

Ustalimy dogodny termin wizyty

Nasz pracownik porozmawia o Twojej sytuacji i pomoże Ci w wyborze odpowiedniego specjalisty: psychologa, terapeuty, psychiatry, psychoterapeuty, mediatora czy prawnika oraz ustaleniu daty spotkania.

Przeprowadzimy konsultację

Podczas pierwszego spotkania ze specjalistą ustalona będzie indywidualna strategia odpowiadająca Twoim potrzebom.

Uzgodnimy warunki współpracy

Jeśli zaproponowane przez nas rozwiazania będą odpowiadały Twoim potrzebom ustalimy jasne warunki i zasady współpracy.

Na nas zawsze możesz liczyć!
Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Wspieramy w sytuacjach kryzysowych - pomogliśmy wielu osobom rozwiazać ich problemy i poprawić jakość życia. Pozwól sobie pomóc - czekamy właśnie na Ciebie!

Nasz zespół

wsparcie prawne
prawnik

Michał Leśnicki

PRAWNIK

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, na kierunku Prawo Stacjonarne, który ukończył w 2012 r. W latach 2013-2015, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, a następnie po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego, uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych oraz adwokatów w Opolu i Białymstoku (lata 2009-2016). Od 2016 r. jest właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, w specjalizacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

Miłośnik muzyki rockowej, oraz szeroko pojętej motoryzacji i sportów motorowych

prawnik

Edyta Dołęgowska-Leśnicka

PRAWNIK

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukończyła kierunek prawo w 2011 r. Zdobywała doświadczenie zawodowe zarówno w kancelariach radców prawnych, jako in-house lawyer, jak również pracując w działach legislacyjnych Sejmu RP. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w 2015 r. i od tego czasu świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych i reprezentacją klienta na sali sądowej.

Lubi grę na gitarze i wędrówki po górach.