Podział majątku

podział majątku

Majątek osobisty – czyli czym nie trzeba się dzielić

Nie cały dobytek podlega podziałowi. Poza częścią wspólną, którą szerzej omówimy poniżej, każdy z małżonków wnosi do małżeństwa tzw. majątek osobisty. Składają się na niego między innymi takie elementy, jak:

 • majątek zgromadzony przed zawarciem małżeństwa,
 • darowizny i spadki otrzymane podczas trwania małżeństwa, o ile w testamencie czy akcie darowizny nie zaznaczono, że są przeznaczone dla obojga małżonków,
 • uzyskane przez jednego z małżonków nagrody i premie za osobiste osiągnięcia,
 • odszkodowania za wypadki lub zadośćuczynienia za krzywdy,
 • tantiemy z praw autorskich, wynagrodzenia z praw własności,
 • przedmioty, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez jednego z małżonków (np. ubrania).

Opisana powyżej część majątku nie jest rozpatrywana jako element wspólnoty majątkowej i nie podlega podziałowi – w całości należna jest jednemu z partnerów.

Majątek wspólny

Z chwilą zawarcia małżeństwa (o ile nie podpisano intercyzy) pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Wszystko, co uda im się zarobić, nawet jeśli jedno z nich nie pracuje, staje się majątkiem wspólnym. Dotyczy to w szczególności wynagrodzeń za pracę czy zysków osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej, dochodów z majątku wspólnego, jak i osobistego (np. z tytułu wynajmu mieszkania) czy otrzymywanych świadczeń socjalnych.

Majątek wspólny podlega podziałowi po rozwodzie – najważniejsze jest więc dokładne oddzielenie go od majątków osobistych i wypracowanie sposobu na jego podział. Szczególnie problematyczne jest to w przypadku wieloletnich związków i sytuacji, w których np. pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania (wchodzącego w skład majątku osobistego) zostały wykorzystane jako część zapłaty za kolejne – czyli nastąpiła tzw. surogacja.

Podział majątku

Jeżeli nie mamy już wspólności ustawowej, czy to w wyniku orzeczonego rozwodu czy zawarcia umowy o rozdzielności, możemy majątek wspólny podzielić. Podział polega na wyjściu ze współwłasności, która utworzyła się przez to, że małżonkowie nabywali różne rzeczy i prawa razem. Podziału można dokonać polubownie, w drodze umowy zawartej przed notariuszem, a jeżeli małżonkowie nie mogą się porozumieć, konieczne będzie postępowanie sądowe o podział majątku.

Niezależnie od trybu postępowania, strony muszą zastanowić się, jak chcą majątek podzielić, co następnie przekładane jest na treść wniosku o podział albo umowy podziałowej. Sposobów na zniesienie współwłasności jest kilka:

 • przyporządkować każdemu z małżonków poszczególne rzeczy, których każde z nich staje się jedynym właścicielem (przykład: mąż zostaje właścicielem domu a żona zostaje właścicielką mieszkania, zaś gotówka dzielona jest po połowie),
 • można postanowić, że jedno z małżonków otrzymuje na wyłączność jakiś składnik majątku, ale musi spłacić drugiego (przykład: żona zostaje wyłączną właścicielką domu ale ma obowiązek zapłacić mężowi połowę wartości),
 • można wreszcie sprzedać wszystko i podzielić się uzyskanymi pieniędzmi.

Polubowny podział majątku – najlepsze rozwiązanie

Oczywiście najszybszym, najtańszym i najlepszym rozwiązaniem jest podział majątku w ramach ugody zawartej pomiędzy rozchodzącymi się małżonkami. Stawiamy sobie za cel pomaganie w wypracowaniu właśnie takiego porozumienia. Co zyskuje się, dzięki zawarciu ugody? Wśród kilku wartych wymienienia zalet jest:

 • znacznie szybszy przebieg procesu – niepotrzebny staje się wniosek o podział majątku,
 • zredukowane koszty sądowe związane z podziałem majątku – zarówno z powodu uniknięcia dodatkowego postępowania, jak i konieczności powoływania biegłego,
 • większa kontrola nad przebiegiem postępowania – to małżonkowie zachowują największy wpływ na kształt wypracowanego porozumienia,
 • mniejszy stres – unika się długiej i wyczerpującej emocjonalnie batalii prawnej o każdy element wspólnego majątku.

Kompleksowa pomoc przy podziale majątku

W praktyce najczęstszymi sposobami podziału jest pierwszy i drugi z wymienionych wyżej, przy czym umowy te nierzadko są obszerne i skomplikowane, szczególnie jeżeli składników jest dużo, ustalane są sposoby spłat (raty, odroczenie spłaty), a także jeżeli małżonkowie mieli wspólne kredyty.

Pomoc adwokata przy podziale majątku zdecydowanie usprawni i ułatwi załatwienie sprawy – profesjonalny pełnomocnik nie jest zaangażowany emocjonalnie w negocjacje, co umożliwia płynne ustalenie zasad podziału i sporządzenie wniosku albo projektu umowy podziałowej. Pełnomocnicy często rozmawiają ze sobą bez osobistego udziału stron, co w niektórych sytuacjach jest dla Klientów dużym atutem. Prawnicy pracujący w Centrum wyjaśnią Klientowi jakie ma on możliwości, jakie dana czynność będzie miała rzeczywiste skutki, zaproponuje różne wersje podziału, z których Klient wybierze to, co najbardziej mu odpowiada.

Oczywiście nie każde małżeństwo udaje się zakończyć polubownie i podzielić wspólne środki na drodze mediacji czy negocjacji. Zawsze jednak warto spróbować szukać porozumienia lub przynajmniej sposobu na usprawnienie przebiegu samego postępowania i zredukowania związanego z nim stresu. Nasze Centrum stawia sobie za cel pomoc rodzinom stającym w obliczu rozwodu – zarówno od strony formalnej (wniosek o podział majątku, udział w postępowaniu i pomoc prawna), jak i emocjonalnej.

Zadbaj o swoje szczęście

Zadzwoń lub napisz

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00. Umów wizytę telefonicznie 667 707 062 lub napisz biuro@centrummiedzynami.pl, możesz również przesłać wiadomość za pomocą formularza wysyłkowego.
Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na wizytę!

Ustal dogodny termin wizyty

Nasz pracownik porozmawia o Twojej sytuacji i pomoże Ci w wyborze odpowiedniego specjalisty: psychologa, terapeuty, psychiatry, psychoterapeuty, mediatora czy prawnika oraz wyznaczy pasującą Ci datę spotkania.

Przyjdź na konsultację

Podczas pierwszego spotkania ze specjalistą ustalona będzie indywidualna strategia odpowiadająca Twoim potrzebom.

Uzgodnij warunki współpracy

Jeśli zaproponowane przez nas rozwiazania będą Ci odpowiadały - wspólnie określimy jasne warunki i zasady współpracy.

Na nas zawsze możesz liczyć!
Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Przechodzisz kryzys? Masz dość przeżywania trudnej sytuacji bez wsparcia? Pozwól sobie pomóc to wspólnie rozwiążemy Twoje problemy i poprawimy jakość życia. Czekamy właśnie na Ciebie!