Separacja

separacja

Czym jest separacja?

Separacja to obecna już od ponad 20 lat w polskim prawodawstwie instytucja prawna pozwalająca na odseparowanie się małżonków, którzy nie chcą zdecydować się na rozwód. Choć z założenia jest ona tymczasowa, to nie ma żadnych ograniczeń co do długości jej trwania. Separacja małżeńska często stwarza okazję do „odpoczęcia od siebie” i próbę odbudowy nadszarpniętych więzi, a kiedy indziej jest substytutem rozwodu.

Małżonkowie, których relacja nie układa się zbyt dobrze, coraz częściej decydują się na separację. Kiedy partnerzy nie mieszkają już ze sobą lub mieszkają, ale pożycie małżeńskie ustało i każde z nich prowadzi własne życie, mówimy o stanie określanym jako separacja faktyczna. Nie jest ona uregulowana w żaden sposób przepisami, nie zwalnia małżonków z ciążących na nich w świetle prawa obowiązków, lecz jest to moment, w którym relatywnie łatwiej jest naprawić nadszarpnięte więzi. Separacja faktyczna jest warunkiem koniecznym do orzeczenia wiążącej separacji prawnej.

Separacja stanowi alternatywę dla małżonków, którzy z różnych powodów, np. religijnych, nie chcą orzeczenia rozwodu albo, których rozpad pożycia nie zostałby uznany przez sąd za trwały.

Wniosek o separację

Każda ze stron ma prawo złożyć wniosek o separację, co skutkuje rozpoczęciem postępowania sądowego. Orzeczenie separacji możliwe jest z inicjatywy wyłącznie jednego z małżonków, w toku postępowania sąd będzie badał, czy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia - stan polegający na ustaniu więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami. Nie jest konieczna sytuacja, aby małżonkowie mieszkali osobno – mogą w dalszym ciągu pozostawać pod wspólnym dachem, ale ustała między nimi więź duchowa – emocjonalna, nie współżyją ze sobą, więź gospodarcza jest również mocno nadszarpnięta. W odróżnieniu od rozwodu – stan ten nie musi być trwały, zatem małżonkowie nie muszą pozostawać w przekonaniu, że nigdy do siebie nie wrócą.

Skutki separacji

Skutki separacji, poza ustaniem małżeństwa, zbliżone są do skutków rozwodu, natomiast może ona spełnić rolę paliatywną, stanowiąc etap przejściowy do nawiązania przez małżonków zerwanych więzi. Najważniejsze skutki separacji to:

  • między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa,
  • odsunięcie od dziedziczenia ustawowego,
  • uchylenie domniemania, że dziecko urodzone podczas separacji jest dzieckiem męża, wzmianka w akcie małżeństwa,
  • małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, Sąd orzeka separację.

Jeśli Sąd stwierdzi, że separacja naruszyłaby dobro małoletnich dzieci lub byłaby ona niezgodna z zasadami współżycia społecznego (np. z powodu ciężkiej choroby jednego z małżonków), to powstrzyma się z wydaniem orzeczenia o separacji – to jedyne dwie sytuacje, w których może zdecydować się na ten krok.

Jak możemy Ci pomóc?

Zwracając się do naszego Centrum, możesz liczyć nie tylko na profesjonalną pomoc adwokata w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu prowadzącego do separacji. Zajmujemy się również wielopłaszczyznową i kompleksową pomocą w rozwiązywaniu trudności i problemów, uniemożliwiających dalsze pożycie. Dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu psychologii, seksuologii, psychiatrii i psychoterapii pomogliśmy uratować już wiele małżeństw i przywrócić małżonkom więź. Zapraszamy do kontaktu również Ciebie – jesteśmy przekonani, że wspólnie znajdziemy najlepsze wyjście z sytuacji.

Zadbaj o swoje szczęście

Zadzwoń lub napisz

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00. Umów wizytę telefonicznie 667 707 062 lub napisz biuro@centrummiedzynami.pl, możesz również przesłać wiadomość za pomocą formularza wysyłkowego.
Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na wizytę!

Ustal dogodny termin wizyty

Nasz pracownik porozmawia o Twojej sytuacji i pomoże Ci w wyborze odpowiedniego specjalisty: psychologa, terapeuty, psychiatry, psychoterapeuty, mediatora czy prawnika oraz wyznaczy pasującą Ci datę spotkania.

Przyjdź na konsultację

Podczas pierwszego spotkania ze specjalistą ustalona będzie indywidualna strategia odpowiadająca Twoim potrzebom.

Uzgodnij warunki współpracy

Jeśli zaproponowane przez nas rozwiazania będą Ci odpowiadały - wspólnie określimy jasne warunki i zasady współpracy.

Na nas zawsze możesz liczyć!
Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Przechodzisz kryzys? Masz dość przeżywania trudnej sytuacji bez wsparcia? Pozwól sobie pomóc to wspólnie rozwiążemy Twoje problemy i poprawimy jakość życia. Czekamy właśnie na Ciebie!