Porada Psychologiczna

porada psychologiczna psycholog białystok

Czym jest porada psychologiczna?

Ma za zadanie pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu zgłoszonego przez osobę będącą w potrzebie. Najczęściej korzystają z niej ludzie doświadczający kryzysu rozwojowego, problemów w pracy, traumy i stresu, bieżących trudności w relacjach z innymi oraz osoby odczuwające problemy z akceptacją zmian zachodzących w ich życiu. Podczas spotkań skupiamy się na określeniu problemu, znalezieniu możliwości jego rozwiązania, poprawie samopoczucia oraz lepszym funkcjonowaniu. W naszym Centrum porada psychologiczna obejmuje maksymalnie kilka sesji.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest wstepem do poznania naszych problemów. Niezależnie od tego, czy poszukujemy porady związanej z konkretą sprawą, czy też zmagamy się z długofalowym dyskomfortem psychicznym, pierwsze spotkanie z psychologiem określane jest jako konsultacja. Konsultacja ma na celu poszukiwanie przyczyn trudności i problemów oraz zaproponowanie odpowiedniej strategii postępowania. Z takiej formy wsparcia mogą korzystać osoby zainteresowane pomocą nie tylko dla siebie, ale również dla swoich bliskich. Konsultacja pomaga nie tylko w doborze odpowiedniej formy pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy też psychiatrycznej dopasowanej do potrzeb, oczekiwań i sytuacji, ale również daje możliwość poznania, aklimatyzowania kontaktu z psychologiem. Czasami przyjrzenie się swoim uczuciom, myślom obecnym w danej sytuacji będzie już wystarczające, a czasem potrzebna będzie głębsza analiza i sformułowanie wskazań dotyczących dalszego postępowania. Konsultacja psychologiczna może być jednorazowa lub obejmować krótki cykl spotkań.

Cele porad psychologicznych

Do ważniejszych celów poradnictwa psychologicznego należą: rozwiązywanie konfliktów, wyjaśnianie niejednoznacznych sytuacji osobistych lub społecznych, pokonywanie trudności w podejmowaniu decyzji, szukanie odpowiedzi na pytania dotyczące zmiany własnego życia, planowanie kariery itp.

Głównym celem wsparcia psychologicznego jest zmobilizowanie własnych zasobów w sytuacji kryzysu i stresu psychologicznego. Rolą psychologa jest wtedy pomoc pacjentowi w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie, a także nauka korzystania ze wsparcia innych bliskich czy instytucji.

Konsultacje i porady psychologiczne – dla kogo?

Wizyta u psychologa jest odpowiednia dla wszystkich, którzy mają problemy natury psychologicznej lub przeżywają konkretne trudności życiowe. Do specjalisty może również udać się osoba zdrowa, szukująca porady lub diagnozy. Porady psychologiczne są głównie kierowane do osób potrzebujących wsparcia w kwestiach rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, zawodowych, związanych z poważnymi zmianami lub trudnym okresem życia. Wskazania do konsultacji i porad psychologicznych to:

  • stres, zaburzenia lękowe,
  • problemów ze snem,
  • częsty zły nastrój,
  • niekontrolowanie emocji,
  • problemy adaptacyjne,
  • trudności wychowawcze i problemy rozwojowe u dzieci,
  • kłopoty rodzinne o różnym charakterze (konflikty, uzależnienia, choroby przewlekłe lub niepełnosprawność),
  • wypalenie zawodowe i problemy w pracy,
  • zaburzenia psychosomatyczne,
  • trudności z określeniem problemu, który jest jednak odczuwalny i ciążący.

Zadbaj o swoje szczęście

Czekamy na Ciebie

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00. Umów wizytę telefonicznie 667 707 062 lub napisz biuro@centrummiedzynami.pl, możesz również przesłać wiadomość za pomocą formularza wysyłkowego.
Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania na wizytę!

Ustalimy dogodny termin wizyty

Nasz pracownik porozmawia o Twojej sytuacji i pomoże Ci w wyborze odpowiedniego specjalisty: psychologa, terapeuty, psychiatry, psychoterapeuty, mediatora czy prawnika oraz ustaleniu daty spotkania.

Przeprowadzimy konsultację

Podczas pierwszego spotkania ze specjalistą ustalona będzie indywidualna strategia odpowiadająca Twoim potrzebom.

Uzgodnimy warunki współpracy

Jeśli zaproponowane przez nas rozwiazania będą odpowiadały Twoim potrzebom ustalimy jasne warunki i zasady współpracy.

Na nas zawsze możesz liczyć!
Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Wspieramy w sytuacjach kryzysowych - pomogliśmy wielu osobom rozwiazać ich problemy i poprawić jakość życia. Pozwól sobie pomóc - czekamy właśnie na Ciebie!

Nasz zespół

wsparcie psychologiczne
psycholog

Anna Kuryłowicz

PSYCHOLOG

Moja przygoda z psychologią zaczęła się w 1992 roku., kiedy dostałam się na studia na wydziale psychologii UMCS w Lublinie. Ukończyłam je w roku 1997. Pracę dyplomową pisałam na temat ,,Zbieżności i rozbieżności percepcyjnych w rodzinie a subiektywne poczucie szczęścia małżeńskiego”.

Brałam udział w różnych kursach i szkoleniach, m.in.: Wprowadzenie do krótkoterminowej terapii poznawczo-behawioralnej problemów adaptacyjnych (Pracownia Stresu Zawodowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi); Śmierć , żałoba – informowanie, pomoc (Pracownia Psychologiczna dr Maria Robiewicz); Warsztaty szkoleniowe pt. Prowadzenie debriefingu; Kurs treningu zastępowania agresji (ART) (Instytut Amity); Szkolenie certyfikujące z programu ,,Zatrzymaj się” dotyczące krótkiej interwencji wobec osób z problemem alkoholowym (instytut Amity); Staż kliniczny w oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu SPZZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Mam ponad 20-letnie doświadczenie w zawodzie psychologa. Pracowałam głównie z osobami dorosłymi. Udzielałam porad i konsultacji psychologicznych dotyczących problemów osobistych (np. zaburzenia nastroju, niska samoocena, problemy w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, trudności adaptacyjne, trudności w podejmowaniu decyzji, lęki, fobie, uzależnienia), problemów rodzinnych takich jak np. konflikty rodzinne, kryzysy małżeńskie, zdrada, przemoc rodzinna, żałoba, współuzależnienie, oraz problemów zawodowych, np.: wypalenie zawodowe, mobbing, konflikt z zespołem/kierownikiem (przełożonym).

W relacji z drugim człowiekiem ważne są dla mnie szacunek, empatia i zaufanie.

Poza psychologią kocham przyrodę i zwierzęta (te małe i te duże), odpoczywam spacerując po lesie, obcując z naturą. Lubię czytać książki (szczególnie biografie czy dzienniki), a także oglądać dobre filmy. Relaksuje mnie słuchanie muzyki i obserwowanie zachowań mojej kotki.

psycholog

Ałła Dyśko

PSYCHIATRA

W 1991 roku ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Grodnie, natomiast od roku 2011 pracuję w Polsce jako lekarz psychiatra. Od tamtej pory zdobywałam ogromne doświadczenie pracując w wielu oddziałach szpitali psychiatrycznych m.in. w Lublinie, a także w Choroszczy oraz w wielu innych poradniach zdrowia psychicznego.

W między czasie jako specjalista psychiatrii zajmuję się diagnostyką psychiatryczną jak również leczeniem farmakologicznym takich chorób jak: depresja, zaburzenia nerwicowe: lęk napadowy, lęk społeczny, natręctwa, fobie społeczne, psychozy schizofreniczne i inne zaburzenia urojeniowe, choroba afektywno-dwubiegunowa, a także zespoły otępienne.

Posługuje się biegle językiem polskim, białoruskim oraz rosyjskim. W życiu prywatnym moją największą pasją są podróże.

psycholog

Agnieszka Zdrawomysłow

PSYCHOLOG

Od 2015 roku jestem absolwentką Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, kierunku psychologia kliniczna i zdrowia. Już jako studentka w 2014 r odbyłam praktykę w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy, Oddział III Psychogeriatrii.

Specjalizuję się w udzielaniu konsultacji oraz pomocy psychologicznej osobom doświadczającym trudności relacyjnych w życiu prywatnym oraz zawodowym, przeżywającym kryzysy osobiste oraz w związku z: rozstaniem, rozwodem, kryzysem małżeńskim, zdradą, żałobą po śmierci bliskiej osoby, doznawaniem przemocy, doświadczającym stresu pourazowego na skutek przeżytego traumatycznego wydarzenia. Ponadto prowadzę poradnictwo w zakresie ogólnej wiedzy psychologicznej.

W mojej pracy przyglądam się emocjom, relacjom z innymi, ważnym wydarzeniom, które miały miejsce w życiu. Wspólnie z pacjentami szukamy sensu, pozytywnych wniosków, by dobrze wykorzystać je w przyszłości.

Inspiruje się psychologią egzystencjalną w której ważne są dwa podstawowe założenia. Jedno z nich to koncentracja na byciu obecnym i uważnym w słuchaniu, patrzeniu i reagowaniu zgodnie ze swoimi emocjami czy przeżyciami tu i teraz. Drugie ważne założenie, mówi o tym, że to my jesteśmy podmiotami, to my kreujemy świat, stwarzamy rzeczywistość i od nas zależy, jak wygląda nasze życie. W pracy wykorzystuję również arteterapię oraz stosuję elementy komunikacji porozumienia bez przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC), w którym uwagę skupia się na sposobie przekazywania komunikatów pomiędzy rozmówcami.

W chwili wolnej moją pasją poza psychologią jest bieganie, obcowanie z naturą i spacery po lesie.